Türkiye'nin en saygın ücretsiz sahiplendirme sitesi

SÖZLEŞME

SÖZLEŞME

HAYVAN SAHİPLENDİRME SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme_________________________ sahiplenen(adı soyadı) ve sahiplendiren(adı soyadı)______________________ arasında yapılır.

1. Sözleşme içeriği

Bu sözleşmenin amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.Sahiplendirilen hayvanlara iyi bakılması tüm gereksinimlerinin karşılanması aşılarının ve veteriner kontrollerinin tam yapılması doğal yaşam standartlarına uygun ortamların hazırlanması yeterli beslenmelerinin sağlanması için ve hayvanların sahiplerinin ihmallerinden kaynaklanan ölmesi,sakatlanması sonucu sahiplenen kişilere sorumluluk yüklenmesi ve sahiplendirilen kişilerden habersiz sahiplenilen hayvanların sokağa barınağa terk edilmemesi başka birine verilmemesi için hazırlanan sözleşmedir.Sahiplendirilen hayvanın yasal haklarının korunması amacı ile yapılan bu sözleşmeyi imzalayan taraflar bütün maddeleri kabul ve taahhüt ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.

Tanımlar

Hayvan: Sahiplendirilen sözleşmeye konu olmuş cinsi yaşı ve cinsiyeti sözleşmede belirtilmiş olan ve bir fotoğrafı sözleşmenin ekine eklenen köpek ,kedi, tavşan, kuş...Sahiplendiren: Sahiplenen kişiden önce hayvana bakan yerel hayvan koruma gönüllüsü,barınak görevlisi,veya sair kişiler...Sahiplenen: Sahiplendiren kişiden bu sözleşme ile hayvanı teslim alan ve aksine bir durum olmadığı sürece hayvana ömrü boyunca bakmakla yükümlü kişiler.Doğal yaşam ortamı: Her hayvana göre değişiklik gösteren hayvanın yaşayabileceği sıcaklık,yeterli büyüklükteki alan ortam..Beslenme şekli: Hayvanın yaşamını kaliteli bir şekilde sürdürmesi için gerekli olan beslenme tarzı ve miktarını belirler.Aşılama ve veteriner kontrolleri: Hayvanın hastalıklardan korunması için önlem alınması sebebiyle yapılan aşılama,hastalık durumlarında sahibi tarafından zaruri olarak hayvanın kontrollerinin veteriner hekim marifeti ile sağlanması.İhmal: Yasada bulunan veya hayvanın yaşam süresinde zorunlu olarak yapılması gereken eylemlerin yapılmaması.

2.Taraflar

a)Sahiplenen ve hayvana bakmakla yükümlü olan kişi :

TC:

Adres:

Tel:

b)Sahiplendiren kişi :

TC:

Adres:

Tel:

3. Sahiplendirme koşulları

;A)Sahiplenen kişi sahiplendiği hayvanı ASLA pet shoplara, hayvan barınaklarına veremez ve HİÇBİR ŞEKİLDE sokağa bırakmayacağını ve ayrıca ALICI HİÇBİR AMAÇLA bilimsel çalışmalara tabii tutamaz ve hayvan refahına uymayan koşullara maruz bırakmayacağını kabul ve taahhüt eder.

B)Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

C)Sahiplenen kişi sahiplenilen hayvanın gerekli konfor ve sağlık şartlarında barınmasını, rutin sağlık kontrollerini yapması ve aşılarının düzenli yapmasını, sağlıklı beslenmesini ve gerekli bakımını yapmayı kabul ve taahhüt eder.

D)Sahiplenen kişi hayvana hiçbir şekilde kötü muamele etmeyeceğini, dövmeyeceğini ,aç susuz bırakmayacağını,aşırı sıcağa veya soğuğa bırakmayacağını,tecavüz etmeyeceğini,ihmali ve kastı olarak zarar vermeyeceğini,bu maddeye aykırı davrandığı takdirde 5.000,00-TL cezai şart ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

E)Sahiplenen kişi sahiplendiği hayvanı en kısa zamanda 12 haftalık iken yapılması gereken iç-dış parazit aşı ve uygulamasını yaparak aşı kimlik kartı çıkartmasızorunludur.

F)Sahiplenen kediyi mümkün olan en iyi fiziksel ve psikolojik şartlar altında tutmak için gerekli ortamı sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

G)Sahiplenen kişi her zaman sahiplendiği hayvanı sahiplendirdiği kişiye nerede yaşadığı ve ne durumdaolduğu konusunda bilgilendirmek zorundadır ve herhangi bir adres, telefon numarası değişikliği ve benzeri bir durumda sahiplendiren kişiyi bilgilendireceğini kabul ve taahhüt eder.

H)Sahiplenen kişinin yaşam koşullarında ve maddi güçlerinde değişim olursave hayvanı tekrar sahiplendirmek isterlerse Sahiplenen eğer kediyi daha sonra üçüncü bir kişiye (bundan sonraki yeni sahibine) verecekse bu durum bu sözleşme ile sahiplendiren kişiye 3 gün içinde bildirilmeli ve sahiplendirme bu sözleşmenin tarafı olan sahiplendiren kişinin bilgisi ve yazılı onayı dahilinde yapılmalıdır.. Sahiplendiren kişiye bilgilendirildikten sonra kedi yeni sahibine geçtiğinde bu sözleşmenin tüm şartları sahiplenen tarafından yeni sahibe anlatılmalıdır. Bu sözleşmedeki tüm anlaşma ve şartlar kedinin yeni sahibine verilmesiyle bu kişiye geçer ve yeni sahip tüm bu anlaşma ve şartları kabul etmiş sayılır.

I)Sahiplendiren, sahiplenen kişinin eğer hayvanın bakımı için uygun şartları sağlayamıyorsa veya sahiplendirilen hayvan için yeni bir sahip bulunamıyorsa sahiplendiren hayvanı her zaman geri alabilir.

İ)Sahiplenen kişi bu sözleşmeyi imzalayarak sahiplenilen hayvanın sağlıklı olduğunu kabul eder. Ayrıca sahiplendirildikten sonra Sahiplendirilen hayvanda sağlık problemi şüphesi görülmesi durumunda sahiplenen kişi vakit kaybetmede özel veteriner kliniklerinde sahiplendiği kediyi tedavi ettirmek zorundadır.

J)sahiplenen kişi sahiplendirme sonrasında ve hayvanın beslenme, barınma ve bakımı hakkında gerekli bilgiyi vermeyi kabul ve taahhüt eder

K)Sahiplenen kişi hayvanın davranışları ile ilgili memnuniyetsizlik durumunda , tuvalet alışkanlığı ile ilgili sorunlarda veyaaile içerisinde görülebilecek hayvana karşı alerji vb. Durumlarda sahiplendiren sorumluluk kabul etmez ve sahiplendirilen hayvanın bu ve buna benzer nedenlerle sahiplendiren kişiye geri iadesi mümkün değildir bu gibi durumlarda sokağa asla bırakamaz yeni sahip bulmakla yükümlüdür..Bu durumda 3.maddesinin h ve ı bendi geçerlidir.

L)Herhangi bir sebepten ötürü sahiplendiğiniz kediden ayrılmak zorunda kaldığınızda asla satmamayı,başka birine vermemeyi,sokağa salmamayı Kabul edip bu gibi durumlarda ilk önce sahiplendiren kişiye haber vereceğini kabul ve taahhüt eder.

M)Sahiplenen kişi sahiplenilen hayvana ait güncel resim ve videolarını iletişim kanalları ile her ay sahiplendiren kişiye göndermeyi ve ayrıca sahiplendiği kediyi sahiplendiren kişinin istediği her zaman gelip ziyaret etmesini kabul ve taahhüt eder.

N)Sahiplenen kişi , hayvanı evde beslemeyi ve gerekli veteriner kontrol veuygulamalarını yapmayı kabul ve taahhüt eder.

O)Adres değişikliği yasaya uygun karşı tarafa bildirilmedikçe işbu sözleşme’de gösterilen adreslere yapılan tebligat tarafları bağlar.

Ö)Sahiplenen kişi hayvanın gerekli bakımını üstelenemediğinde , sahiplendirilen hayvanı rehabilitasyon merkezlerine , barınaklara , araştırma deney vb. Merkezlere bırakmayacağını kabul ve taahhüt eder.

P)Sahiplendiren kişi hayvanın kötü muamele gördüğünü, tecavüze uğradığını,aç susuz aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakıldığını, işkence gördüğünü fark ederse hayvanı koşulsuz şartsız geri alma hakkına sahiptir.Bu sebeplerden ötürü hayvan için veteriner masrafı yapılırsa bu masraflar sahiplendirilen kişi tarafından karşılanacaktır.

R)Bu sözleşme’de açıkça ifade edilenler dışında taraflardan biri diğerine işbu sözleşmeyi akdetmek üzere herhangi bir vaat benzeri taahhüt veya benzeri beyanda bulunmamışlardır. Bu sözleşme bu hükümde dahil olmak üzere her bir tarafca imzalanmadığı sürece tadil edilemez.

S) Sözleşmenin 3.maddesinin d bendi dışındaki maddelere aykırı davranılması halinde sahiplenen kişinin sahiplendiren kişiye 2.000,00-TL cezai şart ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Ş)Kediyi sahiplenen kişi olarak yukarıda belirtilen tüm maddeleri Kabul ettiğimi ,herhangi bir sebeple şartlardeğiştiğinde sahiplendiren kişiye bilgi vereceğimi aksi takdirde 5199 sayılı kanun gereği hakkımda yasal işlem yapılacağını ve hakkımda tazminat davası açılacağını kabul ve beyan ederim.

T) Herhangi bir şüpheli ölüm durumunda sahiplenen ölen hayvanı koruma altına alıp sahiplendiren kişiye haber vermesi ve sahiplendiren şüpheli ölüm olduğunu varsayarsa otopsi yapılmasını istemesi i üzerine sahiplenen tüm masrafları kabul eder ve otopsi sonucu itibariyle ihmal sonucu öldüğü anlaşılırsa sahiplenen sahiplendiren kişinin tazminat davası açmasını kabul ve tahaddüt eder.

4.Son Hükümler

İşbu sözleşme’nin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde yetkili mercii İzmir Mahkemeleri ve icra daireleridir.İşbu sözleşme 4 (dört) maddeden oluşmakta olup, taraflarca ............................ tarihinde imzalanmıştır.

EK:

1) Hayvanın cins,yaş,ırk,özelliklerini bildirir taraflarca imzalanmış belge

2)Hayvanın sahiplenen kişi tarafından üzerine ‘sahiplendiğim kedi budur’yazılmış fotoğrafı

Sahiplenen                                                                                                                       Sahiplendiren

 

EK 1

Ekte fotoğrafları görülen ve sahiplendirilen hayvana ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

1)Kedinin cinsiyeti:

2)Kedinin cinsi rengi görünümü:

3)Kedinin yaşı

:4)Kısırlık durumu:

5)Sahiplendirme anındaki sağlık durumu:

6)Sahiplendirme anındaki görünümü 2.ekte fotoğrafta yer almaktadır.

7)2.ekte imzaladığım fotoğraftaki kedinin sözleşme konusu kedi olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

Sahiplenen                                                                                                                        Sahiplendiren

Haber Yorumları